Výzvy

  • mohou je plnit jen ti, kdo dokončili daný stupeň stezky
  • některé výzvy lze plnit na jakékoliv akci, některé jen na táborech, čtěte si prosím podrobně podmínky

Výzvy stezky Země

Noční bdění

  Dokážeš hodinu ležet vzhůru ve spacáku, když tě uprostřed noci někdo vzbudí? Ovládneš svoji únavu, abys neusnul/a? O splnění této výzvy se můžeš pokoušet maximálně třikrát.

Během výzvy není povoleno si číst, mít rozsvícené světlo, bavit se s hlídkou nebo používat jiné „udržovací“ prostředky. Je nutné ležet ve spacáku. Před plněním výzvy je možné použít aktivity na probuzení (opláchnout obličej, proběhnout se…).

Ranní svítání

Budeš vzbuzen/a pozdě v noci. Tvým úkolem bude dorazit do stanoveného termínu, kdy bude vycházet Slunce, na vrchol blízkého kopce. Zvládneš překonat spánek a v ranní tmě a zimě vyjít do kopců? Výzvu je možné zkusit maximálně třikrát.

Bosé nohy

Zvládneš projít rozmanitým přírodním terénem, aniž by sis nazul/a boty? Čeká tě příroda na vlastní kůži. Vyzkoušej, jaké je to chodit po trávě či v lese bez bot. Ujdi určenou trasu bos/a a vyzkoušej různé povrchy.

Výzvy stezky Vody

Výsadek

Neznámé místo, žádná mapa a poraď si. Ocitneš se ve dne na neznámém místě bez orientačních pomůcek. Dokážeš se vrátit do tábora nebo na jiné známé místo? O tuto výzvu se můžeš pokusit maximálně dvakrát.

Noční návrat

Budeš v noci vyvezen/a se zavázanýma očima z tábora na neznámé místo. Tvým pomocníkem bude baterka, mapa a buzola. Dokážeš se do budíčku vrátit zpátky do tábora? Dokážeš se v temné neznámé krajině zorientovat a najít správnou cestu domů? O tuto výzvu se můžeš pokusit maximálně dvakrát.

Život ve tmě/v tichu

Vyzkoušej, jaké to je být bez jednoho ze dvou důležitých smyslů. Omez na den svůj zrak, nebo sluch a prožij takto den s oddílem. Po celou dobu plnění se aktivně zapojuješ do programu, a to jen s omezenou pomocí ostatních. Zvládneš běžný táborový ruch?

Věčný oheň

Zapal a udrž plamen téměř věčně. Můžeš si vybrat, jestli půjde o oheň či hořící svíčku. Výzvu splníš, pokud zapálíš plamen a budeš ho udržovat 24 hodin bez pomoci ostatních. Oheň zůstává na jednom místě, svíčku měj vždy blízko sebe. Variantu s ohněm můžeš plnit i ve skupině, oheň pak udržujete déle podle velikosti skupiny.

Den cizím jazykem

Při této výzvě nesmíš pro komunikaci používat jiný než cizí jazyk. Zvládneš se s ostatními domluvit bez použití mateřštiny? Najdeš vhodná slova pro běžné oddílové činnosti? Při plnění je možné používat slovníky. Po celou dobu plnění se zapojuješ do programu.

Výzvy stezky Vzduchu

15 věcí 

Po dobu jednoho dne a noci můžeš použít jen 15 věcí, které si vybereš. Výzvu strávíš v blízkosti tábora. Výzva je splněna, pokud si přes den a noc vystačíš jen s tím, co si vybereš (jídlo, lékárnička a nouzový balíček se nepočítají). Výzvu je možné plnit i ve skupině. Při skupinovém plnění se snižuje celkový počet věcí o počet členů/členek skupiny. 

O tuto výzvu se můžeš pokusit maximálně třikrát.

Pochod za sluncem

Vyjdi za východu slunce z tábora a následuj sluneční kotouč až do jeho západu. Každou druhou hodinu se zastav a splň jeden z připravených šesti úkolů z obálky od vedoucí/ho. Zaznamenej svou trasu. Výzva je splněna, pokud jsi splnil/a všechny úkoly na cestu a tvá trasa byla dlouhá alespoň 10 km. Výzvu je možné plnit i ve skupině. 

O tuto výzvu se můžeš pokusit maximálně třikrát.

Výzvy stezky Ohně

Dva dny bez ničeho

Vyrazíš ráno z tábora bez ničeho – bez jídla, bez spacáku, bez peněz. Dokážeš si až do dalšího večera poradit? Dokážeš si vydělat svou prací na jídlo a přespání a urazit při tom alespoň 15 km? Na plnění této výzvy máš jen jeden pokus.

24 hodin na stromech

Dokážeš strávit na stromě celý den? Dokážeš si postavit síť nebo jiný příbytek, abys 24 hodin vydržel nad zemí? Na plnění této výzvy máš jen jeden pokus.

Osobní výzva

Na konci skautské stezky už sis vyzkoušel/a mnohé. Vyber si vlastní výzvu, která bude přesně pro tebe. V čem se překonáš? Co pro tebe není lehké, ale ani nemožné? Můžeš namáhat tělo, hlavu, poradit si s přírodou, leností, samotou, ale i něco vytvořit či vydržet. Neboj se požádat o radu. Tvoji výzvu ti musí schválit vedoucí. Poté si podmínky napiš dále.