Zdravověda

„ První pomoc jsou dvě ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku“

~Zásady první pomoci (pravidlo 4 Z)
1) Zastav se!
2) Zamysli se!
3) Zrealizuj!
4) Zkontroluj!

~Důležitá telefonní čísla:
155 – zdravotnická záchranná služba
112 – linka tísňového volání
150 – hasiči
158 – policie
156 – městská policie

~Komunikace s operátorkou ZZS:
1) Co se stalo? (dopravní nehoda, bezvědomí..)
2) Kolik je postižených? (a zda je potřeba vyprošťovací technika)
3) Jaké jsou hlavní příznaky? (stav vědomí, dýchání…)
4) Odkud voláte – obec nebo místo (popsat co nejpřesněji, význačné body..)
5) Uveďte své jméno a nevypínejte telefon.
6) Poslouchejte rady dispečerky (telefon pokládá vždy dispečerka!)

 

Poranění, která nás mohou potkat na schůzce, výletě, v běžném životě:

Poranění elektrickým proudem

Příznaky:
– tělem probíhá elektrický proud
– křeče svalstva
– znehybnění
– srdce může přestat pracovat
První pomoc:
– technická tj. odstranění od zdroje elektrického proudu
– zajištění životních funkcí
– kontrola dechu a tepu
– pokud nejsou známky činnosti srdce, postupujeme podle pravidel KPR (kardiopulmonární resuscitace)
– ošetření popálenin, které vznikají zpravidla na vstupu a výstupu elektrického proudu

 

Bezvědomí a KPR (kardiopulmonární resuscitace)

Příznaky:
– člověk leží na zemi a nehýbe se
První pomoc:
– zabezpečení okolí (pozor na silnicích, tratích)
– slovní a bolestivý podnět (štípnutí do ucha)
– zprůchodnění dýchacích cest (kontrola dutiny ústní, záklon hlavy)
– kontrola dýchání (v případě, že nedýchá, volání 155 a zahájení KPR)
– KPR v poměru 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy
– pokračovat ve stlačování hrudníku a umělém dýchání až do příjezdu ZZS
– v případě, kdy postižený začne dýchat, uložíme ho do Rautekovy zotavovací polohy a kontrolujeme jeho stav

Rautekova zotavovací poloha

2016_cck_ZNZZ.indd 1 04/05/16 12:16

Vlevo: zapadlý jazyk, vpravo: záklon hlavy a uvolnění dýchacích cest

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

KPR

Krvácení

Příznaky:
– tepenné (jasně červená krev, z rány vytéká pulzovitě nebo stříká)
– žilní (tmavě červená krev, z rány volně vytéká)
První pomoc:
– zástava krvácení, krev můžeme zastavit:
– stisknutím prsty přímo v ráně
– stlačením tlakového bodu (spánkový, lícní, krční, podklíčkový, pažní, stehenní, břišní)
– zvednutím postižené končetiny nad úroveň srdce
– přiložením tlakového obvazu (sterilní krytí, tlaková vrstva, připevňovací vrstva)
– přiložením škrtidla (v případě amputace končetiny nebo prosakujících tří vrstev tlakového obvazu, zapíšeme čas zaškrcení, končetinu chladíme)

První pomoc při masivním krvácení. Poznáte tepenní krvácení od žilního?

Tlakový obvaz

Krvácení z nosu

První pomoc:
– posazení, předklonění, stisknutí nosního křídla (5 min.)
– přiložení studených obkladů na čelo a zátylek

Jak zastavit krvácení z nosu? Stačí nos na 5 minut stisknout

Krvácení z nosu

Otřes mozku

Příznaky:
– bezvědomí (netrvá dlouho – 1-5 min.)
– člověk se probírá k plnému vědomí
– ztráta paměti, nevolnost, zvracení, bolest hlavy
První pomoc:
– kontrola reakcí postiženého (jak se jmenuješ, kde bydlíš…)
– nepodávat nic ústy – jídlo, pití, léky
– přivolání ZZS

 

Šok

Příznaky:
– neklid, apatie, hysterie, bledost, studený pot
– poruchy dýchání, poruchy vědomí
První pomoc:
– protišoková poloha (na zádech se zvednutými dolními končetinami)
– zásada 5 T (teplo, ticho, tekutiny ne, tišení bolesti, transport jen v případě nutnosti)

Polohování | Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením | Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Protišoková poloha

Tepelná poranění

– úžeh (přímé působení slunce na nekrytou hlavu)
– úpal (celkové přehřátí organismu)
Příznaky:
– bolesti hlavy, vyšší teplota, červená prokrvená kůže, nevolnost (zvracení)
První pomoc:
– pokud nezvrací, podat tekutiny (mírně chladivé, neperlivé)

 

Zlomeniny

Příznaky:
– bolest při pohybu
– nepřirozená poloha
První pomoc:
– zlomenina ruky – pomocí šátku uděláme šátkový závěs
– zlomenina nohy – nohy svážeme k sobě
– zlomeniny nenapravovat

Zavřená a otevřená zlomenina: první pomoc | WorkMed

Šátkový závěs

 

Podvrtnutý kotník

Příznaky:
– poraněné místo otéká
– určitá porucha funkce
– nepřirozená poloha
První pomoc:
– znehybnění (elastické obinadlo)

Prázdninové úrazy. Máme pro vás jednoduchý návod, jak je ošetřit.

Ošetření

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *