Skautská idea

Zákon skautek:

1. Skautka je pravdomluvná. Bez toho by ti totiž druzí nemohli věřit a nakonec bys nemohla věřit ani ty sama sobě. Pravdu je třeba chránit, a to i za cenu, že to bude mít pro tebe nepříjemné následky

2. Skautka je věrná a oddaná. Věrný a oddaný znamená, že se na tebe dá spolehnout: stojíš za svým přesvědčením, neměníš často názory podle druhých, mohou se na tebe spolehnout tví kamarádi, tvá parta či družina. A jsi ochotný pro to také něco vydržet. Čím budeš starší, tím to bude důležitější.

3. Skautka je prospěšná a pomáhá jiným. Vnímej své okolí, abys uměla pomoci tam, kde je třeba. Skautka činí dobré skutky, aniž očekává nějakou odměnu. Zkus se zamyslet, jak můžeš někomu pomoci – rodičům, kamarádům, přírodě nebo zvířatům.

4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každého skauta. Tento bod nám říká, že máme po celém světě bratry a sestry. A s těmi v oddíle prostě patříte k sobě, i když tě občas naštvou. A potom nám také říká, na čem u lidí vlast¬ně jedině opravdu záleží: aby měli dobrou vůli. Když tu mají, tak se vždycky nakonec domluvíte a můžete být přáteli.

5. Skautka je zdvořilá. Pátý bod znamená, že se skautka chová slušně, zdvořile a trpělivě ke všem lidem, zejména k těm starším. Časem poznáš, že i ostatní se k tobě budou chovat lépe. Zdvořilý člověk ovládá svůj jazyk i svou náladu: nepoužívá nadávky ani nesluš¬ná slova a nikoho neuráží.

6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských. Přírodu se snažíme poznat, pomáhat jí a jejím obyvatelům, chránit ji před těmi, kteří jí ubližují. Ona je přece naším společným domovem. Stejně tak chráníme to, co druzí vytvořili, aby ten náš společný domov byl hezčí.

7. Skautka je poslušná rodičů, představených a vůdců. Poslušnost nám dává jistotu, že nebudeme druhým ubližovat a i naše práva budou ochráněná. Poslušnost je pro každého, kdo má smysl pro dodržování pravidel. Bez nich by byl náš život jeden velký zmatek.

8. Skautka je veselé mysli. S úsměvem a radostí jdeme životem lépe. Když na tebe vyjde ně-jaká nepříjemná práce, chop se jí s vtipem a za chvíli to bude za tebou.

9. Skautka je hospodárná. Zbytečně neutrácí peníze za nepotřeb¬né věci, šetří přírodu a neplýtvá vodou, teplem apod. Hlavně ale dobře hospodaří se svým časem a svými silami.

10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích. Jednoduše by se tenhle bod dal vysvětlit takto: nic špatného neděláme, ani to neříkáme, ba ani to nezamýšlíme. Znamená to, že se skautkou nejenom zdáš, ale skutečně jí také jsi.

Heslo: „Buď připraven !“

Znamená, že bychom měli být neustále připraveni na cokoliv, co se může přihodit. V životě přijde mnoho okamžiků, kdy budeš muset řešit složité situace. Ať už doma, ve škole nebo skautském oddílu, učíš se být připravena pomoci každému, kdo tě potřebuje.

Příkaz: Každý den vykonej alespoň jeden dobrý skutek.

Dobrý skutek uděláš, když někomu poradíš, pomůžeš. Dobré skutky děláme samozřejmě, aniž bychom čekali nějakou odměnu. Dobré skutky také děláme tak, aby o nich dotyčný nevěděl. Teprve potom pocítíš krásný pocit uspokojení ze svého činu.

Slib skautky:

„Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe, sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připravena pomáhat vlasti a bližním.“

Skautská lilie (skautek):

skautska-lilie

 

WOSM:

wosmwhite.width-500

WAGGGS:

World_Association_of_Girl_Guides_and_Girl_Scouts.svg

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *