Oddílové doplňky

Oddílové doplňky

NOVÁČEK 

 • vedu si skautský deník na řádné úrovni (mám v něm zápisy ze skautské praxe, kterou na schůzce děláme, záznamy ze schůzek, výprav)
 • udělám zápis do oddílové kroniky
 • uběhnu 1 km, udělám 10 kliků
 • připravím si pro ostatní hru
 • zašiji díru na ponožce/ přišiju knoflík
 • dokážu za den ujít 10 km
 • vyberu si jeden předmět ve škole, ve kterém si zlepším prospěch

 1.STUPEŇ 

 • postavím bez pomoci stan
 • ovládá kolmou, šikmou a prodlužovací vazbu
 • znám stručnou historii svého oddílu
 • mám svůj zpěvník, do kterého si přidám alespoň 2 nové písničky a naučím je členy své družiny
 • umím si na kroj přišít nášivky
 • splním za rok 1 odborku
 • doprovází na hudební nástroj
 • ujdu za den 15 km s batohem
 • uběhnu 1 km, uplavu 50 m, udělám 10 kliků

 

2.STUPEŇ

 • umím si vyžehlit kroj
 • postavím bez pomoci stan (za stížených podmínek – v noci, za deště apod.) a nouzový přístřešek
 • umím uplést turbánek a uzel dobrého skutku
 • mám svůj zpěvník, do kterého si přidám alespoň 3 nové písničky a naučím se je
 • zajistí a připraví hlavní jídlo pro družinu
 • splním za rok 2 odborky
 • doprovází na hudební nástroj
 • navrhne a nacvičí výstup k veřejnému vystoupení (táborový oheň, besídka apod.)
 • dokážu se v cizím jazyce představit, říct kde bydlím a popsat mou rodinu

 

3.STUPEŇ

 • umím vyprat v pračce prádlo
 • přibližně určí vývoj počasí na příští den podle přírodních úkazů
 • signalizuje morseovku píšťalkou a umí zprávu i přijmout
 • podílím se na přípravě programu pro skautky/světlušky
 • znám historii střediska a oddílu, znám důležité osobnosti a události
 • napíšu článek do MB zpravodaje
 • vezmu si na starost část velkého úklidu klubovny a zorganizuji ji (mytí oken, úklid skříně apod.)
 • uběhnu 1 km, ujdu za den 20 km, uplavu 100m
 • splním za rok 2 odborky
 • zúčastním se rádcovského kurzu
 • dokážu v cizím jazyce odpovědět na položené otázky, mluvit o rodině a koníčcích

 

4.STUPEŇ 

 • vyberu si po dohodě s vůdcem oblast ze skautské praxe, ve které se zdokonalím
 • umím vyměnit duši u kola
 • polohování a doprava raněných též improvizovanými prostředky
 • vyrobím pro oddíl něco potřebného
 • ve spolupráci s vůdcem oddílu nebo jeho zástupcem připravím víkendovou výpravu
 • zúčastním se nějakého vzdělávacího kurzu (jiného než ve 3. stupni)
 • dlouhodobě se podílím na projektu, který pomáhá potřebným (adopce na dálku, škola v Africe, docházení do domova důchodců apod.)
 • aktivně se zapojuji do chodu webových oddílových stránek
 • nachystám si program pro družinu, ke kterému využiji staré kroniky a fotoalba
 • splním za rok 2 odborky
 • dokážu ve dvoucizích jazycích odpovědět na položené otázky, mluvit o rodině a koníčcích
 • uběhnu 1 km, uplavu 200 m